dissabte, 5 de novembre de 2011

Excrements de ca a la Plaça de Ca'n Barceló

Una part de la Plaça de Ca'n Barceló es emprada per alguns ciutadans com a "pipi-can" per dur els seus cans a fer les seves deposicions, però sense recollir-les posteriorment, amb la qual cosa aquesta zona es pot convertir en un focus de males olors i infeccions a més de l'inconvenient que pot suposar trepitjar-ne una.
Cal recordar que a la plaça hi ha situada una zona de llocs infantils i es emprada diariament com a zona de joc per molts d'infants.
Confiem que el civisme de la gent i el respecte als veïns facin que fets com aquests no es tornin a repetir.
Fotografies