dilluns, 6 de febrer de 2012

Reforma i ampliació del 2n cinturó


La reunió ordinària del mes de febrer es dedicà integrament a com afectarà l'ampliació i reforma del segon cinturó al nostre poble, per la qual cosa es convidà al Sr Julio Alba, gerent de l'àrea d'urbanisme del nostre l'ajuntament. A la cita també hi assistiren la regidora de Participació Ciutadana, Antonia Coll; la regidora de Gent Gran, María Calafat; el regidor de Comerç i Indústria, Juan Femenias i el regidor d'Esports, Jaime Llompart.
El sr.Alba exposà com afecta al municipi de Marratxí, i especialment Es Pla de na Tesa, la reforma i ampliació del segon cinturó. Pel que fa al poble l'esmentada infrestructura, respecte al darrer projecte que s'ens va presentar, s'ha modificat el nus d'entrada venint des de Son Ferriol, incorporant una voravia i un carril bici al pont previst, així com la possibilitat d'accés i sortida del poble en els dos sentits, venint des de Inca o des de Son Ferriol.
L'ampliació dels carrils es farà a banda i banda del traçat actual, tot seguint l'eix actual llevat de certs punts.
A la nova via se li proveirà d'un pas soterrat a l'alçada de Son Bonet com a previsió d'un vial previst a les Normes Subsidiàries vigents.
Un cop acabada l'exposició feta pel sr.Alba, tot aprofitant la presència no prevista dels regidors, els assistents els hi feren tot un seguit de preguntes relacionades amb les àrees que gestionen.
Els temes tractats foren els següents:
- Trànsit pesant (camions carregats amb vehícles de lloguer) per l'interior del casc urbà amb destinació a les instal·lacions de l'antiga empresa "Tubos Fiol"
S'informà que hi ha en marxa un expedient sancionador.
- Línia de l'autobús de l'EMT
Actualment el nostre Ajuntament ha fet totes les gestions necessàries amb el de Palma, estant pendents del que decideixi aquesta empresa municipal, actualment amb problemes financers.
- Faroles de la tanca perimetral de l'aeròdrom de Son Bonet
Atès que les faroles actuals estan instal·lades dins els terrenys d'AENA i la majoria d'elles estan espatllades, es demana la instal·lació de noves faroles anti-vandàliques. Segons els regidors assistents, l'Ajuntament ha fet aquest prec a AENA i encara no hi ha resposta.
- Xarxa d'aigua potable
S'informà que l'empresa adjudicatària actual es la responsable del manteniment correcte de la xarxa per la qual cosa aquesta és la primera interessada en el seu bon funcionament.
- Inici de la construcció del Nou Institut
Actualment, segons el sr.Alba, s'estan efectuant el estudis geotècnics preceptius del projecte executiu previ a l'inici dels treballs de construcció.
Esperem que el procés iniciat no s'interrompi.

Per acabar, els assistents a la reunió pregaren als representants de l'Ajuntament una major informació dels projectes que afecten al nostre poble per tal que es pugui exercir, durant el periode de la seva exposició pública, el dret de la participació ciutadana, atès que això és una tasca relativament fàcil amb el suport de les noves tecnologies. Caldria recordar que hi ha una regidoria dedicada a la participació ciutadana.
L'Associació de Veïns agraeix la presència dels representants de l'Ajuntament en aquesta reunió informativa.