divendres, 23 d’agost de 2013

Notícies del poble

Us oferim un recull de notícies produïdes durant l'estiu relacionades amb el nostre poble.

-Polígon de serveis de Son Llebre
En el darrer ple abans de les vacances d'estiu celebrat el mes de juliol, es procedí a l'aprovació provissional de l'adaptació de les NNSS de Marratxí al Pla Territorial de Mallorca (PTM) en la qual s'inclou el projecte del polígon de serveis de Son Llebre.
Us recordam que l'aprovació inicial es va fer seguint la mateixa "tàctica". Aprovació en el darrer ple abans de les vacances per tal d'"afavorir" la partcipació ciutadana (?), la qual en el mes d'agost pareix (per a l'ajuntament) que està molt activa per a presentar al·legacions.
 Aclariments:
  -Les al·legacions només es podien fer a l'aprovació inicial. Després de l'aprovació provissional (per llei) no hi ha periode d'al·legacions.
  -Després de l'aprovació provissional, tota la documentació, incloent les al·legacions presentades i la seva contestació per escrit, s'envia al Consell de Mallorca per a l'aprovació definitiva o denegació.
  -Si voleu veure la contestació a les vostres al·legacions heu d'anar a l'ajuntament a damanar-les. L'ajuntament (per llei) no te obligació de comunicació de les resolucions d'al·legacions.
  -Els plens de l'ajuntament es celebren a les 9,00 h del matí. Se suposa que per facilitar la participació ciutadana. O no?
Artícle Ara-Balears


-Desdoblament de la via de cintura

-Documentació de l'adjudicació del Projecte de construcció del desdoblament de carretera Ma-30 i millora de l'enllaç entre l'eix central (Ma-13+Ma-13A) i la Ma-30 i nous accessos a centre comercial. TM de Marratxí (Millora d'accessos a Palma). MFI. Clau: 10-22.0-DC.- Exp. 9/2012.

-Documentació del Reformat del projecte de construcció del desdoblament de la Ma-30 entre Son Ferriol i la carretera d'Inca (Ma-13A). Accés Pla de Na Tesa. MFI. Clau: 10-21.0R-DC. MFI.- Exp. 8/2012.


-Dos solars destinats a llocs d'estacionament
Notícia apareguda al bloc Marratxí al dia referent a la zona d'estacionament propera al pavelló poliesportiu.