dijous, 6 de setembre de 2012

Institut d'Educació Secundària de Sant Marçal

El dia 5 de setembre es celebrà un plenari extraordinari que ha aprovat, per unanimitat, la signatura del Conveni entre l’Ajuntament de Marratxí i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que permetrà la construcció del nou Institut d’Educació Secundària de Sant Marçal.