dijous, 5 de gener de 2012

Asfaltatge a Son Bonet

 
Aquests dies es ben visible un caramull de terra al costat del camí peatonal que voreja la tanca de l'aeròdrom de Son Bonet. També hi és visible maquinària pesant
L'asfaltatge del camí perimetral interior que segueix l'esmentada tanca ha provocat l'amuntegament d'arids emprat per a les feines d'esplanació previa.


Fotografies